Con trượt vuông THK SSR-XV

Thương hiệu: THK SSR
Model: SSR ( SSR-XV, SSR-XVM)
SSR-XW:  SSR15XV, SSR20XV, SSR25XV, SSR30XV, SSR35XV
SSR-XWM: SSR15XVM, SSR20XVM, SSR25XVM, SSR30XVM

 

- Thông số kĩ thuật của con trượt SSR-XWContact Me on Zalo
Gọi điện thoại