Con trượt THK SRS-WM, SRS-WN, SRS-WS

Thương hiệu: THK SRS
Model: SRS-WM, SRS-WN, SRS-WS

SRS-WM: SRS5WM / SRS5WGM, SRS7WM / SRS7WGM, SRS9WM / SRS9WGM, SRS12WM / SRS12WGM
SRS-WN: SRS5WN / SRS5WGN, SRS7WN / SRS7WGN, SRS9WN/ SRS9WGN, SRS12WN / SRS12WGN
SRS-WS: SRS7WS / SRS7WGS, SRS9WS / SRS9WGS, SRS12WS / SRS12WGS

1. Thông số kĩ thuật của con trượt THK SRS


Contact Me on Zalo
Gọi điện thoại